JUDr. ZDENĚK HROMÁDKA

Index Advokátní kancelář
www.iadvokat.eu

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Adresa:
Třída Tomáše Bati 385
763 02 Zlín Louky

IČ: 66204551
zapsán v Seznamu advokátů
u ČAK pod č. 00194

E-mail: info@iadvokat.cz

Otevřeno:
Po - Čt 7 - 16 hod
Pá 7 - 15 hod

Najdete nás na mapy.cz

Telefon:
+420 577 212 835

GSM: +420 737 456 586

WhatsApp

Skype me!

Facebook
PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE:

Jméno:

Heslo:

Právní odkazy

Zákony

Sbírka zákonů Česká republika, Sbírka mezinárodních smluv Česká republika
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) (www.iadvokat.eu)
Zákon č. 90/2012Sb., o obchodních korporacích (www.iadvokat.eu)
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (www.iadvokat.eu)
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (www.iadvokat.eu)
Zákoník práce (www.iadvokat.eu)
Občanský soudní řád (www.iadvokat.eu)
Celní předpisy
Zákon o veřejných dražbách (www.iadvokat.eu)
Autorský zákon (www.iadvokat.eu)
Živnostenský zákon (www.iadvokat.eu)
Zákon o daních z příjmu (www.iadvokat.eu)
Zákon o konkursu a vyrovnání (www.iadvokat.eu)
Zákon o ochranných známkách (www.iadvokat.eu)
Trestní zákon (www.iadvokat.eu)
Zákon o trestním řízení soudním - trestní řád (www.iadvokat.eu)
Zákon o advokacii (www.iadvokat.eu)
Koncesní zákon (www.iadvokat.eu)
ASPI - poslední­ předpisy a novely ve Sbírce zákonů a mezinár. smluv ČR
INCOTERMS 2000 Mezinárodní obchodní komory (www.iadvokat.eu)
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (www.iadvokat.eu)
Zahraniční zákony
Portál www.zakon.sk

Vzory

Školení pro podnikatele - LEGISLATIVA
Formuláře
Právní rádce - vzory
Šablony
Vzory in english

Databáze

Administrativní registr ekonomických subjektů - ARES
Registr živnostenského podnikání
Nahlížení do katastru nemovitostí
Obchodní věstník
Obchodný register SK
Živnostenský register SK
Companies House
Firmen Index Österreich
Justizregister der Bundesländer

Instituce ČR

Ústavní soud
Nálezy a usnesení ústavního soudu ČR
Nejvyšší soud
Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR
Portál Justice ministerstva spravedlnosti

Instituce

Server Evropské unie
EUR-Lex, právo Evropské unie
Evropský soudní dvůr
Evropský parlament
Evropská komise
Evropská centrální banka
Generální direktorium pro hospodářskou soutěž
Delegace Evropské komise v České republice
EUROSKOP vše o vstupu ČR do Evropské unie
Strukturální fondy Evropské unie
Mezinárodní obchodní komora
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku

Evropská unie

Server Evropské unie
Informace o předpisech EU
SOLVIT – Efektivní řešení problémů na vnitřním trhu
Právo a EU

Mezinárodní právo obchodní

WTO Světová obchodní organizace
UNCITRAL
ICC Mezinárodní obchodní komora
WIPO Světová organizace duševního zdraví

Služby

Daně
Účetnictví
Podnikatel.cz - informace pro váš business a podnikání (zákony, daně, finance, státní správa)

IP hudba

IP hudba

Různé

Česká advokátní komora - Užitečné odkazy - ČR


© 2018 Zdeněk Hromádka. All rights reserved.