JUDr. ZDENĚK HROMÁDKA

Index Advokátní kancelář
www.iadvokat.eu

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Adresa:
Třída Tomáše Bati 385
763 02 Zlín Louky

IČ: 66204551
zapsán v Seznamu advokátů
u ČAK pod č. 00194

E-mail: info@iadvokat.cz

Otevřeno:
Po - Čt 7 - 16 hod
Pá 7 - 15 hod

Najdete nás na mapy.cz

Telefon:
+420 577 212 835

GSM: +420 737 456 586

WhatsApp

Skype me!

Facebook
PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE:

Jméno:

Heslo:

Autorské právo

Práva autorů, práva výkonných umělců, práva tvůrců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práva tvůrců počítačových programů, smlouvy v autorském právu, zejména licenční smlouvy.

Zajišťování komplexních právních služeb v oblasti autorského práva - zejména autorům, jejich zaměstnavatelům, výkonným umělcům, tvůrcům počítačového softwaru, ale i ostatním, kdo přicházejí do styku s předpisy autorského práva.

Oblast autorských práv je v České republice upravena zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění.

Naše advokátní kancelář - a především JUDr. Zdeněk Hromádka sám - má k oblasti autorského práva zvláštní vztah. JUDr. Hromádka se totiž s autorským právem nesetkává pouze ve své praxi advokáta, ale také jako komponista a aktivní muzikant. V neposlední řadě je též lektorem v oblasti autorského práva a vedl mnoho školení v této oblasti pro zájemce o různá témata autorského práva.

Výhodou naší kanceláře je tedy pohled na autorskoprávní problematiku nejen z hlediska právníka, ale i z hlediska autora samotného. Našim klientům jsme proto schopni připravit nejen řešení, které je v souladu s právními předpisy, ale také a především řešení vyhovující praktickým potřebám samotného autora.

Odkaz na významné reference zde.

Pro kteréhokoliv zájemce jsme připraveni v oblasti autorského práva zajistit zejména následující služby:

  • konzultace a porady v problematice autorského práva;
  • poradenství autorům hudebních, výtvarných, audiovizuálních děl, tvůrcům počítačových programů a jiným;
  • obrana práv autora či výkonného umělce proti porušitelům;
  • zastoupení ve sporech týkajících se autorského práva, včetně řízení před soudy;
  • sepis licenčních a jiných autorskoprávních smluv;
  • smluvní ošetření licencí k autorským dílům pro účely tvorby propagačních materiálů, reklamních spotů apod.;
  • zajištění komunikace s kolektivními správci autorských práv, zejména s OSA.
  • školení

V případě zájmu o další informace v této oblasti, můžete si po kliknutí na tento odkaz prostudovat autorský zákon, případně kontaktovat naši advokátní kancelář.


© 2018 Zdeněk Hromádka. All rights reserved.