JUDr. ZDENĚK HROMÁDKA

Index Advokátní kancelář
www.iadvokat.eu

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Adresa:
Třída Tomáše Bati 385
763 02 Zlín Louky

IČ: 66204551
zapsán v Seznamu advokátů
u ČAK pod č. 00194

E-mail: info@iadvokat.cz

Otevřeno:
Po - Čt 7 - 16 hod
Pá 7 - 15 hod

Najdete nás na mapy.cz

Telefon:
+420 577 212 835

GSM: +420 737 456 586

WhatsApp

Skype me!

Facebook
PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE:

Jméno:

Heslo:

Dražby

Dražby dobrovolné a nedobrovolné podle zákona č.26/2000 Sb.o veřejných dražbách.

Zajímavosti pro věřitele:
Průlom v právním řádu České republiky znamená přijetí citovaného zákona především pro věřitele a radikální změnu jejich postavení vůči dlužníkovi.
Konečně je věřitel oprávněn postupovat samostatně, prostřednictvím dražitele , aniž by byl odkázán na neúčinný a zdlouhavý postup justičních orgánů a státu(soudu).
Při odpovědném a důsledném postupu je věřitel schopen dosáhnout uspokojení svých nároků vůči dlužníkovi v nesrovnatelně kratší době než průběhem exekučního řízení.
Eliminuje zcela ochotu či neochotu dlužníka splatit dluh a objektivizuje výtěžnost dlužníkova draženého majetku.
Zajišťuje profesionální provedení procesu dražby koncesovaným i pojištěným subjektem dražebníka a licitátora.
Zcela odstraňuje povinnost věřitele nést často i vysoké a neproduktivní náklady na vydobytí nároku věřitele - náklady dražby se hradí z výtěžku dražby, tedy konečně a opravdu k tíži dlužníka (§ 51 zákona č.26/2000 Sb.)

Zdá-li se to málo, nezbývá než buď prostudovat citovaný předpis, případně se objednat na poradu a konzultaci.
Předmětem dražby mohou být zejména:

  • movité věci a předměty dlužníka
  • podnik, část podniku
  • organizační složka
  • nemovitosti - budovy, pozemky
  • pohledávky
  • i závazky
  • obecně aktiva, předměty, práva a hodnoty
  • způsobilé být předmětem dražby

Je zřejmé, že teprve teď začíná doba nestandartního řešení pohledávek za dlužníky, dražeb a aukcí svéprávných a samostaných subjektů věřitelů, kteří nechtějí a nemohou být odkázáni na drahou předstíranou ochranu státu/soudů.
Pro realizaci a provádění dražeb jsme získali jako jedni z prvních nejen v regionu koncesi. To zaručuje úspěšný a včasný postup proti dlužníkům, kteří mají více věřitelů.
Konzultace a porady s významným právním, daňovým a účetním zázemím zaručují kvalitní přípravu i kontrolu.

Co je třeba udělat?
Vzít svůj případ, nejlépe exekuční titul (platební rozkaz, rozsudek, notářský zápis,...) - není podmínkou (!) - a ... rozhodnout se!


© 2018 Zdeněk Hromádka. All rights reserved.