JUDr. ZDENĚK HROMÁDKA

Index Advokátní kancelář
www.iadvokat.eu

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Adresa:
Třída Tomáše Bati 385
763 02 Zlín Louky

IČ: 66204551
zapsán v Seznamu advokátů
u ČAK pod č. 00194

E-mail: info@iadvokat.cz

Otevřeno:
Po - Čt 7 - 16 hod
Pá 7 - 15 hod

Najdete nás na mapy.cz

Telefon:
+420 577 212 835

GSM: +420 737 456 586

WhatsApp

Skype me!

Facebook
PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE:

Jméno:

Heslo:

Nové zdravotnické zákony účinné od 1. 4. 2012

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Uvedené tři nové zdravotnické zákony (samozřejmě s řadou doprovodných předpisů a novel) představují zcela zásadní změnu zdravotnické legislativy v České republice. Nahrazují např. téměř pět desetiletí platný zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu nebo zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních a zrušují řadu dříve platných vyhlášek.

Mezi hlavní oblasti, kde nastávají změny v pravidlech pro zdravotníky, pacienty a zdravotnická zařízení, patří zejména:

 • nová úprava získávání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pro všechny povinná tzv. přeregistrace současných zdravotnických zařízení
 • rozšíření práv pacienta, např.
  • právo na konzultaci jiného zdravotnického pracovníka
  • právo na informaci (předem) o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady
 • ale také nová úprava povinností pacienta, např.
  • dodržovat navržený a odsouhlasený individuální léčebný postup
  • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu
 • nová úprava povinností poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků (ale také práv zdravotnických pracovníků)
 • úprava postupu při vyřizování stížností
 • úprava správních deliktů ve zdravotnictví
 • zcela nová úprava zdravotnické záchranné služby
 • nové vyhlášky týkající se zdravotnické dokumentace, minimálního technického a věcného vybavení zdravotnických zařízení, minimálního personálního zabezpečení zdravotních služeb a dalších.

Naše advokátní kancelář připravila speciální školení určené zejména

 • pro lékaře (ambulantní specialisty, praktické lékaře, ale i pro lékaře – zaměstnance) a
 • pro zdravotnická zařízení,

zaměřené na komplexní výklad změn zdravotnické legislativy v souvislostech včetně aplikace nových pravidel v praxi a zahrnující též první nejčerstvější zkušenosti s používáním nové právní úpravy. Aktuálně se soustředíme také na problematiku tzv. dříve vysloveného přání (living will / advanced healthcare directive) a na právně etické souvislosti s ní spojené.

Naše dlouhodobá specializace na zdravotnické právo a zkušenosti v tomto oboru nám umožňují veškerá školení připravovat a provádět s maximální orientací na praxi, přehledně a optimalizovat je tak, aby byla maximálně využitelná v každodenní činnosti lékařů i jiných pracovníků zdravotnických zařízení.

Na vyžádání Vám rádi sdělíme podrobnější informace, poskytneme jakékoliv konzultace týkající se (nejen) nové zdravotnické legislativy nebo připravíme školení na míru podle Vašich požadavků a potřeb.

Disponujeme řadou významných lékařských referencí, které Vám rádi poskytneme.

JUDr. Zdeněk Hromádka je členem:AHLA

 

advokát, advokátní kancelář, právní služby, právní pomoc, zdravotnické právo, medicínské právo, zdravotnické zařízení, poskytovatel zdravotních služeb, reforma zdravotnictví, lékař, odpovědnost lékaře, stížnost pacienta, trestní řízení, pojistné smlouvy, pojištění odpovědnosti zdravotnického zařízení za škodu, veřejné zakázky ve zdravotnictví, školení, zdravotní pojišťovny


© 2018 Zdeněk Hromádka. All rights reserved.