JUDr. ZDENĚK HROMÁDKA

Index Advokátní kancelář
www.iadvokat.eu

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Adresa:
Třída Tomáše Bati 385
763 02 Zlín Louky

IČ: 66204551
zapsán v Seznamu advokátů
u ČAK pod č. 00194

E-mail: info@iadvokat.cz

Otevřeno:
Po - Čt 7 - 16 hod
Pá 7 - 15 hod

Najdete nás na mapy.cz

Telefon:
+420 577 212 835

GSM: +420 737 456 586

WhatsApp

Skype me!

Facebook
PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE:

Jméno:

Heslo:

Pojištění odpovědnosti za škodu pro poskytovatele zdravotní péče

Ve své praxi advokáta specializovaného na zdravotnické právo vnímám neustálý nárůst frekvence soudních sporů mezi pacienty a poskytovateli zdravotních služeb (nejen nemocnicemi, ale i soukromými lékaři).

Vedle roviny trestněprávní nabývá na významu též soukromoprávní rovina těchto sporů, když stále více pacientů uplatňuje své nároky na náhradu škodu a na náhradu nemajetkové újmy způsobené porušením právních povinností při poskytování zdravotní péče.

Má zkušenost ze soudních sporů tohoto druhu ukazuje na klíčovou roli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při poskytování zdravotní péče. Nejedná se pouze o zákonem č. 372/2011 Sb. uloženou povinnost, kvalitně sjednaná pojistka u renomovaného pojistitele může uchránit poskytovatele zdravotní péče (a nejvíce to platí u soukromých lékařů) před závažnými důsledky případné povinnosti k náhradě škody.

S ohledem na své zkušenosti z oblasti zdravotnického práva a z praktického využívání pojištění odpovědnosti u poskytovatelů zdravotní péče jsem připraven větším poskytovatelům i soukromým lékařům:

  • Zajistit proškolení ohledně včasné a správné komunikace mezi lékařem a pacientem a mezi lékařem a pojišťovnou v případě potenciální pojistné události, s důrazem na prevenci a s cílem předejít vzniku sporu
  • Poskytovat poradenství v souvislosti s pojištěním odpovědnosti za škodu
  • Získávat nabídky pojištění od příslušných pojišťoven
  • Posuzovat návrhy pojistných smluv
  • Zajistit podporu v případě potřeby uplatňovat nároky z pojištění, včetně veškeré komunikace s pojišťovnou a koordinace postupu v souvislosti s pojistnou událostí.

Disponujeme řadou významných lékařských referencí, které Vám rádi poskytneme.

JUDr. Zdeněk Hromádka je členem:AHLA

 

lékař, privátní lékař, lékařská praxe, ordinace, nemocnice, nestátní zdravotnické zařízení, poskytovatel zdravotní péče, advokát, právní služby, právní pomoc, odpovědnost za škodu, pojištění, stížnost, pojistná smlouva, nabídka pojištění


© 2018 Zdeněk Hromádka. All rights reserved.