JUDr. ZDENĚK HROMÁDKA

Index Advokátní kancelář
www.iadvokat.eu

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Adresa:
Třída Tomáše Bati 385
763 02 Zlín Louky

IČ: 66204551
zapsán v Seznamu advokátů
u ČAK pod č. 00194

E-mail: info@iadvokat.cz

Otevřeno:
Po - Čt 7 - 16 hod
Pá 7 - 15 hod

Najdete nás na mapy.cz

Telefon:
+420 577 212 835

GSM: +420 737 456 586

WhatsApp

Skype me!

Facebook
PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE:

Jméno:

Heslo:

Právní úprava médií, reklamy a sponzoringu

Advokátní kancelář JUDr. Zdeňka Hromádky poskytuje na vysoké profesionální úrovni právní služby v oblastech týkajících se právní úpravy médií, reklamy a sponzoringu, se zaměřením na:

 • právní úpravu provozování rozhlasového a televizního vysílání, včetně licenčních řízení, např.
  • vyřizování licencí k vysílání zejména pro regionální a místní provozovatele vysílání
  • problematiku sponzorování a reklamy v rozhlasovém a televizním vysílání
 • vypracovávání právních posudků, stanovisek a analýz z oblasti mediálního práva, právní regulace reklamy a sponzorování, poskytování právních konzultací
 • sepis smluv týkajících se reklamy a sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání s ohledem na zákonnou a licenční regulaci
 • právní úpravu vydávání periodického tisku, povinnosti vydavatelů novin a časopisů
 • ochranu práv fyzických a právnických osob v souvislosti s médii, zejména
  • ochrana osobnosti a ochrana dobré pověsti právnické osoby
  • právo na odpověď a dodatečné sdělení podle tiskového zákona (zákon č. 46/2000 Sb.) a mediálního zákona (zákon č. 231/2001 Sb.).

Jsme připraveni rovněž převzít zastupování v řízeních před správními orgány a soudy ve všech věcech z oblastí týkajících se právní úpravy médií, reklamy a sponzoringu.

Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi získanými v oblastech mediálního práva, regulace reklamy a sponzoringu při poskytování právních služeb a zastupování všech druhů klientů, včetně orgánů státní správy s působností v oblasti médií.

Pro státní orgán s působností v oblasti médií provádíme rovněž specializovanou a cílenou sumarizaci judikatury správních soudů týkající se především oblasti rozhlasového a televizního vysílání, se zaměřením též na problematiku reklamy a sponzoringu.


© 2018 Zdeněk Hromádka. All rights reserved.