JUDr. ZDENĚK HROMÁDKA

Index Advokátní kancelář
www.iadvokat.eu

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Adresa:
Třída Tomáše Bati 385
763 02 Zlín Louky

IČ: 66204551
zapsán v Seznamu advokátů
u ČAK pod č. 00194

E-mail: info@iadvokat.cz

Otevřeno:
Po - Čt 7 - 16 hod
Pá 7 - 15 hod

Najdete nás na mapy.cz

Telefon:
+420 577 212 835

GSM: +420 737 456 586

WhatsApp

Skype me!

Facebook
PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE:

Jméno:

Heslo:

Zdravotnictví. Zajišťování komplexních právních služeb

Dlouhodobá zkušenost a specializace

 • Deset let zkušeností v oblasti zdravotnického práva
 • Poskytování právních služeb velkým zdravotnickým zařízením (reference zde), lékařům provozujícím soukromé lékařské praxe, zaměstnaným lékařům, jakož i orgánům státní správy a samosprávy
 • Profesionalita a komplexnost právních služeb pro lékaře díky dlouhodobé specializaci

Naše zkušenosti a odbornou kompetenci v oblasti zdravotnického práva nabízíme:

 • Menším zdravotnickým zařízením, lékařům provozujícím soukromé lékařské praxe; speciálně pro tyto klienty máme přípraven komplexní právní servis a zázemí pokrývající všechny obvyklé potřeby právních služeb v oblasti zdravotnického právo i mimo něj (podrobněji zde)
 • Velkým zdravotnickým zařízením (nemocnice, zdravotnické záchranné služby), a to i na bázi stálého smluvního poskytování právních služeb ve všech oblastech práva, rovněž pokrývající všechny potřeby klienta v oblasti právních služeb
 • Zaměstnaným lékařům
 • Orgánům státní správy i samosprávy
 • Zdravotním pojišťovnám
 • Lékařským komorám, odborným lékařským společnostem

Hlavní oblasti poskytování právních služeb

 • odpovědnost lékaře a zdravotnického zařízení, právní pomoc v případech stížností pacientů na domnělé zanedbání péče, obrana proti nároku na náhradu škody, pomoc při komunikaci s pojišťovnou, s níž máte sjednáno pojištění odpovědnosti
 • obhajoba lékařů v trestních řízeních, obrana proti difamujícím účinkům trestního stíhání
 • odborná právní stanoviska k aktuálním právním problémům týkajícím se zdravotnictví
 • převody lékařských praxí / ordinací (podrobněji zde)
 • správa a řízení pohledávek a závazků
 • jednání se zdravotními pojišťovnami, právní pomoc při kontrolách a vyúčtování úhrad za zdravotní péči
 • právní poradenství při uzavírání pojistných smluv a smluv se zdravotními pojišťovnami
 • příprava / posuzování smluv souvisejících s běžným provozem ordinace / zdravotnického zařízení, právní vztahy k nemovitostem / nájemní vztahy, nákupy přístrojů, veřejné zakázky
 • zohlednění daňových a účetních souvislostí při právním poradenství
 • pracovní právo se zvláštním důrazem na specifické aspekty pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví.

Zkušeností nabytých praktickým poskytováním právních služeb využíváme a zúročujeme je k prospěchu našich klientů v rámci poskytování školení na různá témata z oblasti zdravotnického práva. Jsme připraveni vyjít vstříc jakémukoliv přání a požadavku klienta na obsah semináře či školení a pomoci při konkretizaci zvoleného tématu a jeho vhodném doplnění o aktuální související náměty z praxe.

Právní služby poskytujeme kdekoliv v České republice. Máte-li zájem o právní služby v oblasti zdravotnictví či o podrobnější informace o poskytování právních služeb v této oblasti, kontaktujte naši advokátní kancelář.

Disponujeme řadou významných lékařských referencí, které Vám rádi poskytneme.

JUDr. Zdeněk Hromádka je členem:AHLA

 

 

advokát, advokátní kancelář, právní služby, právní pomoc, zdravotnické právo, medicínské právo, zdravotnické zařízení, nestátní zdravotnické zařízení, právo zdravotnických zařízení, lékař, odpovědnost lékaře, stížnost pacienta, trestní řízení, pojistné smlouvy, pojištění odpovědnosti zdravotnického zařízení za škodu, veřejné zakázky ve zdravotnictví, školení, zdravotní pojišťovny


© 2018 Zdeněk Hromádka. All rights reserved.